ROTARY samler samfunnsbevisste mennesker for å utveksle ideer og gjøre en innsats til gavn for samfunnet lokalt og internasjonalt.

interessert i å høre mer om rotary?

TA GJERNE KONTAKT MED PRESIDENT KNUT STIEN BERGE TLF. 952 34 360


Vi gleder oss til å se deg på mandag!