TEMA: Nedre Otra -en skjult miljøsuksessFor noen tiår siden var Nedre Otra illeluktende. I dag samles folk på og rundt denne elvestrekningen. Tor Punsvik har skrevet bok om denne vellykkede forvandlingen, historien forut og muligheter og utfordringer i dag. Fram til 1980-tallet var Nedre Otra illeluktende og ubrukelig på grunn av kommunale kloakkutslipp og de store forurensende utslippene fra treforedlingsindustrien. Folk resignerte, innstilt på dystre framtidsutsikter for området. Skepsisen var derfor stor da ideen om en ren elv ble lansert.

Takket være offentlig og privat dugnadsinnsats ble Nedre Otra på 1990-tallet forvandlet til et elveparadis, med en av landsdelens beste lakseelver og badevannskvalitet, Bystranda og flotte muligheter for friluftsliv og naturopplevelser. Tor Punsvik fikk som Vennesla kommunes første miljøvernleder, ta aktivt del i den miljødugnaden. Nå, tre tiår seinere, presenterer han denne miljøsuksessen i bokform. Boken er en inspirasjonskilde som viser at miljøverninnsats nytter.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Teateret
Adresse: Kongensgate 2
Postnummer: 4610
Sted: Kristiansand S
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...