Til minne om Oddmund

Oddmund Wallevik

 Oddmund Wallevik døde 21. januar, nær 82 år gammel, og med hans bortgang har Kongsgaard Rotary mistet et særdeles handlekraftig og entusiastisk medlem. Oddmund ble med i Rotary i Kristiansand allerede i 1978, og var således rotarianer i 44 år. Han var klubbpresident i 1985 /86, og distriktsguvernør i 1990/91. Et sentralt mål for Rotary er å gjøre en innsats for medmennesker, og det gjorde Oddmund i høyeste grad. Han  ledet store prosjekter som bistand til  ferieopphold  i Norge for skredrammede barn på Island, finansieringsbidrag til Rotarys globale engasjemet for å bekjempe polio, og han  var også lokalt leder og ildsjel i arbeidet med å reise midler til etablering av lindrende avdeling ved Sørlandet Sykehus.

For sitt sterke engasjement for Rotary ble Oddmund i perioden 1991 til 2016, hedret med organisasjonens utmerkelse Paul Harris Fellow-medaljen hele åtte ganger. Han ble også tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sitt humanitære engasjement.

Oddmund Wallevik var en bauta i Rotary-organisasjonen. Han var opptatt av målrettet arbeid og store prosjekter, men var også en sentral bidragsyter til et godt sosialt miljø i klubben. På arrangementer hendte det ofte at han gledet forsamlingen ved å fremføre sin favorittsang «My Way» med en glød som ville ha imponert selve Frank Sinatra.

Våre tanker går til hans kjære Bjørg og den øvrige familien. Vi lyser fred over Oddmund Walleviks gode minne.

Kongsgaard Rotary v/president Hege Boman Grundekjøn


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Teateret
Adresse: Kongensgate 2
Postnummer: 4610
Sted: Kristiansand S
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...