PROSJEKTER

Prosjekter

JULEHILSEN FRA PEETELI


PLIS er for fortkortelsen på Kongsgaard og Vennesla Rotaryklubbers engasjement i Tallinn i Estland. Forkortelsen står for Peeteli, Læring, Integrering og Samfunsstøtte. Prosjektet startet i 2020. Den hyggelige og informative julehilsenen vi har mottatt fra Peeteli er et uttrykk for godt samarbeid og nær kontakt. Vi ønsker ansatte ved og brukere av Peetelisenteret et godt nytt år 2022!
Takkebrev PDF og tilhørende bilder PDF.


RAPPORT FRA PLIS-PROSJEKTET
I 2020 vedtok Kongsgaard Rotaryklubb (KR) å gå inn i et tre-årig internasjonalt humanitært prosjekt. Klubben valgte PLIS-prosjektet knyttet til Peeteli kirkes omsorgssenter i Tallinn i Estland. Les mer om dette i rapporten skrevet av Hege B. Grundekjøn.

Klikk her for PDF

PROSJEKT ASSISTANSE TIL STORE FAMILIER (ALF)

Høsten 2017 startet Kongsgaard RK et samarbeid med Tallinn Internasjonale Rotary Klubb TIRC.

TIRC hadde på dette tidspunkt jobbet med ALF prosjektet siden 2009. Prosjektets formål er å hjelpe store barnerike familier på landsbygda som ikke har fått del i den store velstandsutviklingen som har vært i Estland.Siden prosjektet startet har TIRC besøkt en rekke distrikter i Estland hvor hjelpetrengende familier er valgt ut i samarbeid med sosialvesenet i distriktene. Behovene som avdekkes er de samme uavhengig av hvilket distrikt de har besøkt.

I 2018 var det Jögeva County som ble valgt.20 barn i 4 familier fikk sko, 10 barn i 2 familier fikk klær, 2 barn fikk delta på sommer leir, 1 barn fikk insulinpumpe, flere familier fikk hjelp til bygningsmessige arbeider som tak, bad, nye vinduer bl.a.

Totalt ble det brukt 23000 euro hvorav KRK ga 2000 euro


PROSJEKT LEKSEHJELP

De siste årene er det kommet mange enslige, mindreårige flyktninger til Norge. Kristiansand kommune har bosatt mange av disse, men det er krevende å være ny og ung i et fremmed land. Rotaryklubbene ønsker å bidra til å gjøre integreringsarbeidet for disse unge lettere gjennom å bistå aktivt med leksehjelp og andre praktiske og dagligdagse gjøremål gjennom å være en voksenkontakt og å bistå i arbeidet med å veilede våre nye landsmenn.

Helene Ranestad og Kåre Berg fra Kongsgaard RK har gjennom mange år vært engasjert i ungdomsarbeidet i klubben og er begge med i styringsgruppen som samler byens 4 RK'er i dette felles prosjektet hvor Helene er p.t. nestleder. Dette vil være et oppdrag som i god RK ånd vil rotere mellom klubbene.

Les Helenes artikkel  (klikk på link'en) om det flotte arbeidet som blir utført av mange hjelpere fra bl.a. Kongsgaard Rotary klubb. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med Helene og/eller hennes mange medhjelpere - det er plass til flere!


PROSJEKT STUDENT GEORGIA

Kongsgaard Rotary Klubb har sammen med Kristiansand, Øst og Vest Rotary Klubb et fellesprosjekt for å hjelp en student fra Georgia til et studieopphold på Sørlandet for studieåret 2015 / 2016.

Vårt prosjekt går på bidrag til opphold for studenten gjennom skoleåret og kom i gang ved at vi fikk en henvendelse fra tidligere barneombud Reidar Hjermann om  at to studenter fra Georgia skulle studere i Norge og at en skulle studere på Sørlandet. Dette kunnevære et bidrag fra oss til at en ungdom fra et utsatt land kunne få en positiv tid i Norge.

Litt historie:

Fra det siste året kjenner vi godt til hvordan Russland har gått frem i Ukraina, særlig på Krim. På nittitallet og i 2008 hadde Russland helt samme manøver overfor store landområder i Georgia, i områdene Abkhasia og Sør-Ossetia. Dette var ikke like interessant for verdens ledere og media som dagens situasjon i Ukraina er det. Like fullt flyktet titusener av mennesker inn i rest-Georgia, bort fra krig. Vår student var den gang en liten jente på åtte år da hun sammen med sin mor flyktet. Nå er hun 20 år og hun har vokst opp i bosetningen Tserovani utenfor hovedstaden Tbilisi. Hun har status som IDP - Internally Displaced Person.

Vi gleder oss til å bli kjent med studenten når hun kommer til Sørlandet.

 

PROSJEKT JULEBLOMST AKSJONEN

Før jul arrangerer Kongsgaard Rotary Klubb Juleblomst aksjon. Dette er et prosjekt som gjennomføres hvert år og her deltar de fleste av våre medlemmer med salg av juleblomster. Inntektene av dette prosjektet går til forskjellige organisasjoner i vårt nærområde. Prosjektet er populært hos kundene og blomstene er av beste kvalitet.

 

TRF PROSJEKT GUATEMALA

Prosjektet er et samarbeid mellom flere klubber i Kristiansand. Prosjektet er dannet for å være med på å finansiere innkjøp av skoleutstyr til en skole i Guatemala. Det har vært arbeidet i mange år med dette prosjektet, men ennå står det mange uløste oppgaver. Prosjektet er under arbeid av en komite bestående av representanter for klubbene og sentrale folk i Rotary.

 

PROSJEKT NY HJEMMESIDE KONGSGAARD ROTARY KLUBB

Det har vært arbeidet med den nye hjemmesiden til klubben, og vi er nå nærmest i mål med prosjektet. Når vi sier i mål, er det ikke helt riktig for dette skal være en levende side hvor vi legger ut aktuelle saker og informasjon til medlemmer.

Presentasjon av siden på møte den 4.mai 2015
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Teateret
Adresse: Kongensgate 2
Postnummer: 4610
Sted: Kristiansand S
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...